Curriculum Vitae

Untuk menunjang lebih baik blog ku ini, dan mewadahi untuk anda yang membaca blog ini untuk dapat kerjasama dengan saya. Berikut ini aku lampirkan curriculum vitae sebagai bahan pertimbangan untuk kerja sama.

Semoga kita berjodoh yaa, untuk kerja samanya 😉

Facebook Comments